Vật tải đường sắt

Bằng việc nắm rõ những điểm khác biệt về thông lệ hải quan của khắp các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi có thể giúp quý khách xử lý những phức tạp gặp phải trong thủ tục thông quan và quy định hải quan cho cả hàng xuất và hàng nhập tại cảng xuất cũng như tại nơi đến. Chúng tôi nhận tiến hành: Thông quan hoàn chỉnh Kho ngoại quan , Vận chuyển hàng ngoại quan, Phân loại hàng hóa, Hoàn thuế, Vận chuyển hàng xuất và hàng nhập, quá cảnh hàng hóa qua Lào, Cambuchia, Thái Lan, và Trung Quốc.