Thông tin tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cần tuyển ứng viên có năng lực làm việc tại Phòng Kinh doanh và các địa điểm của Công ty (TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội), vị trí...

Read more