Introduce

Chúng tôi – Công ty TNHH APLOGISTICS  là một chuyên gia về lĩnh vực vận chuyển đường hàng không, đường biển, vận chuyển nội địa, bảo hiểm hàng hóa, kho bãi, khai hải quan … tại Việt Nam.

Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đã hoàn thành và chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của chúng tôi